teramed
společnost
služby
výzkum
oprávnění
kontakty
Inovativní sanační technologie    •     Analýzy rizik    •     Projekční činnost    •     Geologický průzkum   •     Výzkum a vývoj

Společnost

Společnost TERAMED, s.r.o. je podnik kategorie SME založený v roce 2002.

Činnost společnosti je zaměřena na životní prostředí, konkrétně na interakci horninového prostředí a lidské činnosti. Hlavním objektem zájmu jsou staré i nové ekologické zátěže. Společnost cílí na moderní postupy v jejich monitorování a odstraňování založené na součinnosti biologické a abiotické složky životního prostředí.