teramed
společnost
služby
výzkum
oprávnění
kontakty
Inovativní sanační technologie    •     Analýzy rizik    •     Projekční činnost    •     Geologický průzkum   •     Výzkum a vývoj

Train 3610

Technologie pro čištění horninového prostředí na bázi kombinace biologických a abiotických procesů.

Příjemce - koordinátor projektu: TERAMED, s.r.o. Spolupříjemce - A.B. INDUSTRIAL RECYCLING TECHNOLOGIES (IL).

Trvání: 36 měsíců Zahájení: 2012 Ukončení: 2014. Výsledky výzkumu