teramed
společnost
služby
výzkum
oprávnění
kontakty
Inovativní sanační technologie    •     Analýzy rizik    •     Projekční činnost    •     Geologický průzkum   •     Výzkum a vývoj

Věda a výzkum

Společnost TERAMED, s.r.o. se intenzivně věnuje výzkumu a vývoji moderních dekontaminačních technologií zaměřených na monitorování a odstraňování polutantů z horninového prostředí a podzemní vody.
Ve výzkumné a vývojové činnosti společnost úzce spolupracuje s domácími i zahraničními vědeckými týmy.

V programu TAČR Epsilon jsou řešeny projekty ROUX a REDUS.

Na mezinárodním poli se společnost účastní v rámci EUREKA projektu 6310 TRAIN.

V rámci programu EUROSTARS-2 probíhá řešení projektu TRAP.

Hlavními tématy výzkumné činnosti jsou:

  • kombinované technologie pro řešení ekologických škod
  • geomikrobiologie jako technologický nástroj
  • pokročilý monitoring kontaminovaného prostředí